Thông báo: Về hội nghị BCH CĐHB Nghệ An lần thứ 9 - Nhiệm kỳ I (2013-2018)

HBVN

Ngày 10/12/2017, BCH CĐHB NA tiến hành phiên họp thường kỳ (mở rộng) lần thứ 9 tại Khách sạn AVATAR số 28 Nguyễn Sĩ Sách, thành phố Vinh.

Dự họp có 31 ông bà UVBCH CĐHB NA, HĐTLHB NA và khách mời là các tộc trưởng, đại diện tộc trưởng họ Bùi ở xã Hưng Đạo (Hưng Nguyên), Nghi Hưng (Nghi Lộc), Nghi Kim, Nghi Thái (TP Vinh).

Ông Bùi Xuân Lương - UVBCH CĐHB VN, CT BCH CĐHB NA, ông Bùi Nam Giao - CTDDHDLT CĐHB NA, ông Bùi Minh Đức - CT BCH CĐHB TPVinh, ông Bùi Sĩ Phượng - PCT BCH CĐHB TP Vinh chủ trì phiên họp.

Ông Bùi Xuân Lương đã báo cáo tình hình hoạt động của BCH và của cộng đồng trong thời gian từ sau kỳ họp thứ 8 (14/5/2017) và định hướng những công việc tiếp theo.

Đánh giá chung thời gian qua hoạt động của BCH tỉnh và các thành phố, huyện thị vẫn duy trì được thường xuyên, đúng quy chế, có hiệu quả tốt. Đã kết nối thành công với các chi họ Bùi ở Nghi Lộc, Hưng Nguyên và Nghi Kim, Nghi Thái của TP Vinh. Tổ chức tốt đoàn đại biểu đi dự đại hội Hội con dâu, con gái họ Bùi - Việt Nam ở Hà Nội. Riêng kế hoạch tổ chức Đại hội lần thứ 1 của Anh Sơn và lần thứ 2 ở Vinh chưa thực hiện được.

Sau kỳ họp BCH lần thứ 8, ngày 29/5/2017, Thường trực tổ chức họp phiên bất thường đã trao đổi thẳng thắn, kỹ lưỡng về các vấn đề các đại biểu đã góp ý tại cuộc họp BCH mà chủ yếu là về phối hợp công tác và tổ chức điều hành của thường trực. Thường trực đã tiếp thu, có kế hoạch và giải pháp để khắc phục các tồn tại đó. Thường trực đã điều chỉnh nhân sự ở văn phòng (cử lại ông Bùi Xuân Thuyên làm chánh văn phòng thay ông Bùi Văn Khoa); thay đổi lại phương thức đóng góp quỹ hoạt động là theo đơn vị (2 triệu đồng/đơn vị/năm) thay cho cách thu theo từng UV BCH như trước; tạm dừng việc tổ chức luân phiên địa điểm họp BCH. Về các vị trí không thuận tiện đi lại của các đại biểu; kiện toàn lại việc phân công và sự hiệp đồng giữa các thành viên thường trực.

Thời gian tới trọng tâm là chuẩn bị vật chất và kế hoạch để triển khai tốt hoạt động dòng họ vào dịp tết và đầu năm; hỗ trợ Yên Thành, Nghi Lộc, Hưng Nguyên thành lập được tổ chức liên lạc dòng họ; dự lễ hội ở khu di tích Quan Lớn Bùng - Quận công Bùi Thế Đạt, dự lễ giỗ Thái bảo Bùi Huy Nhương; dự Đại hội CĐHB Việt Nam, chuẩn bị cho ĐH CĐHB NA; tăng cường số lượng bài cho trang Web. Hobuinghean.

Trong phần thảo luận, với 9 đại biểu phát biểu đều đánh giá: Báo cáo của Thường trực đã đầy đủ và tỉ mỉ; hoạt động của cộng đồng đã duy trì được liên tục, sự gắn kết dòng họ ngày càng bền chặt và mở rộng. BCH của tỉnh và các huyện duy trì hoạt động đúng quy chế, đạt hiệu quả. Các đại biểu đề nghị: Do TT BCH tỉnh không đủ điều kiện để đi dự lễ tế ở các huyện và BCH huyện cũng không bố trí đủ đi các xã dự các ngày lễ, vì thế nên cho áp dụng phương thức vận hành “Đại diện chéo” (cử UV BCH ở huyện này thay mặt BCH tỉnh đến dự huyện khác, ở huyện cũng có thể cử UV BCH ở xã này đi dự lễ ở xác khác…). Diễn Châu cần tiếp cận BQL di tích Quan lớn Bùng - Quận công Bùi Thế Đạt nắm kế hoạch tổ chức lễ hội và thông báo cho các đơn vị; sưu tầm, biên soạn tài liệu về sinh hoạt và lễ tế để hướng dẫn phổ biến và tập huấn cho các dòng họ. Về tổ chức dòng họ cấp huyện, cần lấy dòng họ làm cơ sở, ban điều hành bao gồm các tộc trưởng họ là chính.

Ông Bùi Xuân Lương kết luận cuộc họp, nhấn mạnh các công việc sắp tới là:

- Triển khai sớm công tác chuẩn bị vật chất và kế hoạch để tổ chức các hoạt động dòng họ trong dịp tết và đầu năm 2018. Văn phòng in Giấy khen, Bằng  mừng thọ cấp cho các huyện và quản lý chặt chẽ số lượng tránh lãng phí.

- Đại hội CĐHBVN dự kiến vào tháng 4/2018 - mỗi huyện, thành phố sẽ cử 1 đại biểu tham gia đoàn đi dự. Đại hội CĐHBNA làm sau đại hội CĐHBVN. Đại hội Hội con dâu, con gái CĐHB NA làm sau đại hội CĐHBNA. Cần sớm tổ chức đại hội CĐHB Anh Sơn và thành phố Vinh. Đại hội hoặc hoặc hội nghị thành lập tổ chức CĐHB Nghi Lộc, Yên Thành, Hưng Nguyên phấn đấu làm trước đại hội CĐHBNA.

- Các huyện cần sớm gửi tài liệu lịch sử dòng họ cho Ban biên tập đã triển khai biên tập theo kế hoạch.

- Tăng cường bài viết gửi cho trang Web của Hobuinghean để tăng cao tính hiệu quả trang báo điện tử của dòng họ. Các bài viết gửi theo địa chỉ Email: hobuinghean@gmail.com - Web: hobuinghean.com.vn hoặc liên hệ với ông Bùi Trọng Cầu để được hướng dẫn cụ thể.

Hội nghị kết thúc vào hồi 11 giờ. Các đại biểu cùng dự bữa cơm thân mật tại khách sạn.

TM. BCHCĐ HỌ BÙI NGHỆ AN
CHỦ TỊCH
Bùi Xuân Lương

CÙNG CHUYÊN MỤC

Thường trực BLL

Họ Bùi miền Bắc

Họ Bùi miền Trung

Họ Bùi miền Nam