Họp chuyển giao nhiệm kỳ Ban chủ nhiệm CLB Doanh nhân họ Bùi Việt Nam

HBVN

Chiều ngày 01/10/2020 Tại Văn phòng Cộng Đồng Họ Bùi Việt Nam, CLB Doanh nhân Họ Bùi Việt Nam đã tổ chức cuộc họp chuyển giao nhiệm kỳ Ban chủ nhiệm CLB, với sự chủ trì của Chủ tịch HĐBTVN Bùi Quang Ngọc kiêm CT CLB DNHBVN.Tham gia cuộc họp có hơn 30 thành viên là chủ các doanh nghiệp với nhiều nghành nghề khác nhau.
Cuộc họp đã bầu ra Ban chủ nhiệm mới với các thành viên như sau:
Anh Bùi Đức Hạnh - PCT thường trực phụ trách Đối Nội.
Anh Bùi Hoàng Lân - PCT phụ trách Đối Ngoại
Anh Bùi Công Kha - PCT kiêm Trưởng Ban Phát Triển Kinh Tế.
Anh Bùi Thế Lượng - PCT kiêm Trưởng Ban Truyền Thông và Sự Kiện.
Chị Bùi Thị Thu Nga - PCT kiêm Trưởng Ban Thư Ký.
Anh Bùi Đình Quyền - Trưởng Ban Phát Triển Thành Viên
Chị Bùi Thu Hiền - Trưởng Ban Tài Chính.
Bùi Ngô Việt Dũng - Phó Ban Phát Triển Kinh Tế.
Cuộc họp thống nhất sửa đổi một số điều trong điều lệ CLB cho phù hợp với tình hình hoạt động hiện tại. Tại buổi họp CLB cũng nhận được rất nhiều ý kiến phát biểu của các thành viên, tất cả đều mong muốn cùng hợp tác với nhau nhiều hơn, hỗ trợ và chia sẻ cho nhau nhiều hơn. Mong muốn CLB ngày một phát triển lớn mạnh với tinh thần Đoàn Kết – Tương Trợ - Phát Triển.
Tổng kết buổi họp Chủ Tịch Bùi Quang Ngọc đánh giá: CLB Doanh Nhân nói riêng và Doanh Nhân toàn quốc nói chung là lực lượng cực kỳ quan trọng trong việc phát triển hoạt động cộng đồng dòng họ, giao cho Ban Chủ Nhiệm xây dựng mục tiêu hoạt động của CLB nhiệm kỳ với khẩu hiệu hành động SONG GIAO  Giao Lưu - Giao Kết).
Giao các Trưởng Ban lập bảng mô tả công việc của ban để cùng nhau thực hiện.
CLB Doanh nhân Họ Bùi Việt Nam  tiến hành họp định kỳ 1 tháng 1 lần vào chiều thứ 5 tuần thứ 3 hàng tháng.
Ban Truyền Thông CLB DNHBVN

CÙNG CHUYÊN MỤC

Thường trực BLL

Họ Bùi miền Bắc

Họ Bùi miền Trung

Họ Bùi miền Nam