Dòng tộc họ Bùi - Bài thơ phổ nhạc của nhà thơ Bùi Thảo

HBVN

Họ Bùi đã được biết đến từ 2300 năm trước, vì người ta đã tìm thấy một bài vị biên chép về lịch sử của vua Lê Đại Hành trong đó có ghi: "vào năm 257 trước Công nguyên, nhà Thục xâm chiếm nước ta, có 4 dòng họ gồm: Ngô tộc, Bùi tộc, Lê tộc, Trần tộc được vua Hùng (Duệ Vương) triệu tập 4 vị Đại Thần cùng 5000 binh mã đã đánh thắng trận đầu, giặc bị tiêu diệt máu chảy thành sông vang dội núi sông." Sau đây tôi xin giới thiệu một bài thơ về họ Bùi của tác giả Bùi Thảo.

Dòng tộc họ Bùi

Họ Bùi một họ phổ thông
Liệt hàng thứ chín* là dòng tộc ta
Hàng bao thế kỷ đã qua ......
Ngẫm về Bùi tộc chúng ta sáng ngần
Không làm thiên tử cõi trần
Chỉ ngàn sao tỏa rạng phần non sông
Noi gương nòi giống tổ tông
Sống sao hòa thuận một lòng thương nhau
Đời đời kiếp kiếp về sau
Họ Bùi dù ở phương nào đi chăng
Rằng cùng một họ khuyên răn
Mong sao con cháu siêng năng học hành
Một mai công toại danh thành
Như Bùi Quốc Khái* sử xanh lưu truyền
Nay Xuân về khắp mọi miền
Lòng mang tưởng nhớ tổ tiên họ Bùi
Dù cho dập gió sóng vùi
Họ Bùi đoàn kết không lùi gian nan
Ước mong Bùi tộc an khang
Ngàn năm thịnh vượng vẻ vang sáng ngời./.

Bùi Thảo

* Theo tài liệu tạp chí Họ Bùi Việt Nam xuất bản trong nước (VN)có mười tám họ phổ thông thì họ Bùi liệt vào hàng thứ chín.

* Bùi Quốc Khái là người họ Bùi đầu tiên đậu trạng nguyên năm Ất Tỵ (1185)đời Lý Cao Tông. Hai ông đại khoa cuối cùng nho học là TS Bui Hữu Mạ và Phó bảng Bùi Hữu Thứ (1910).


Xin mời các bạn nghe bài hát và bài ngâm thơ Dòng tộc họ Bùi :CÙNG CHUYÊN MỤC

Văn thơ họ Bùi

Tản văn - Tuỳ bút

Vườn cười