Quỹ học bổng 1 tỷ đồng của Công ty TNHH Tài chính Kế toán Thuế Centax

HBVN

Chị Bùi Thị Lệ Phương - Chuyên gia của Công ty TNHH Tài chính Kế toán Thuế Centax vừa là ''Trưởng ban Dâu – Gái họ Bùi Việt Nam'' đã gửi quyết định học bổng ưu đãi: Đối với con em họ Bùi, được trao tặng học bổng tại Centax, không giới hạn số lượng, đồng thời được hỗ trợ tìm việc làm, nếu thành tích học tập đạt yêu cầu.

Công ty TNHH TÀI CHÍNH KẾ TOÁN THUẾ CENTAX được hình thành từ ý tưởng một công ty chuyên nghiệp về Kế toán - Thuế, không chỉ cung cấp dịch vụ ra thị trường mà còn muốn xây dựng, phát triển cộng đồng Kế toán vững mạnh. Hiện nay, Công ty đang phát triển mạnh mẽ trên hầu hết các lĩnh vực về tư vấn, dịch vụ và đào tạo Kế toán - Thuế. Sự phát triển không ngừng đã đưa Công ty TNHH TÀI CHÍNH KẾ TOÁN THUẾ CENTAX trở thành một trong những doanh nghiệp tư vấn hàng đầu trong ngành Kế toán. Với đội ngũ cán bộ nhân viên Kế toán Centax là các chuyên gia hàng đầu về Kế toán - Thuế. Bên cạnh đó là một đội ngũ cộng tác viên giàu nhiệt huyết, luôn hết mình hỗ trợ khách hàng.

Vừa qua, Chị Bùi Thị Lệ Phương - Chuyên gia của Công ty TNHH Tài chính Kế toán Thuế Centax vừa là ''Trưởng ban Dâu – Gái họ Bùi Việt Nam'' đã gửi quyết định học bổng ưu đãi: Đối với con em họ Bùi, được trao tặng học bổng tại Centax, không giới hạn số lượng, đồng thời được hỗ trợ tìm việc làm, nếu thành tích học tập đạt yêu cầu. Nội dung quyết định như sau:

QUYẾT ĐỊNH THÀNH LẬP QUỸ HỌC BỔNG

Điều 1: Thành lập quỹ học bổng trị giá 1.000.000.000đ của Công ty TNHH Tài chính Kế toán Thuế Centax ( Một tỷ đồng)

Điều 2: Đối tượng được hưởng chính sách học bổng bao gồm:

Đối tượng 1:
• Con em họ Bùi trong và ngoài nước;
• Người có công, hoặc thân nhân người có công với cách mạng (Thương binh, bệnh binh…);
• Người tàn tật, khuyết tật có khó khăn về kinh tế;
• Người thuộc hộ nghèo và cận nghèo (Có xác nhận của địa phương);
• Dân tộc thiểu số rất ít người ở vùng có điều kiện khó khăn hoặc đặc biệt khó khăn (Có xác nhận của địa phương).

Đối tượng 2:
• Người tốt nghiệp loại giỏi tại các trưởng cao đẳng, đại học;
• Người đạt giải thưởng ở các cuộc thi Olimpic quốc gia;
• Người đạt học bổng các kỳ tại đại học.

Điều 3: Mức trao tặng học bổng cho các đối tượng:

Đối tượng 1:
• Được trao tặng 50% học bổng các khóa học tại Centax, không giới hạn số lượng.
• Được hỗ trợ tìm việc làm, nếu thành tích học tập đạt yêu cầu.

Đối tượng 2:
• Được trao tặng 70% học bổng tại Centax, cho 5 khóa học trong năm.
• Được hỗ trợ tìm việc làm, nếu thành tích học tập đạt yêu cầu
Riêng đối với con em họ Bùi, thuộc đối tượng 2 được trao tặng 100% học bổng tại Centax, không giới hạn số lượng, đồng thời được hỗ trợ tìm việc làm, nếu thành tích học tập đạt yêu cầu.

Điều 4: Thời  hạn áp dụng:
Quỹ học bổng được áp dụng từ ngày 15/10/2017 cho tới khi sử dụng hết quỹ.
Giám đốc công ty có trách nhiệm xây dựng quy chế sử dụng quỹ học bổng này.

Điều 5: Ban Giám đốc Công ty, các phòng ban có trách nhiệm thực hiện quyết định này.

CÙNG CHUYÊN MỤC