Hội nghị Ban thường trực họ Bùi tỉnh Nghệ An lần thứ 9

HBVN

Ngày 06 tháng 4 năm 2018, tại Thành phố Vinh, Thường trực BCH họ Bùi tỉnh Nghệ An đã tiến hành Hội nghị dưới sự chủ trì của ông Bùi Xuân Lương - Chủ tịch BCH họ Bùi tỉnh Nghệ An.

Hội nghị đã nghe ông Bùi Xuân Lương báo cáo kết quả hoạt động của họ Bùi tỉnh từ giữa năm 2017 đến nay và những nội dung công tác trọng tâm của năm 2018. Sau nhiều ý kiến phát biểu tranh luận, phân tích. Hội nghị đã đi đến kết luận như sau:

I. Kết quả hoạt động của cộng đồng họ Bùi tỉnh Nghệ An từ giữa năm 2017 đến nay:

Họ Bùi các Huyện có nhiều hoạt động nhằm kết nối dòng tộc, động viên con cháu, xây dựng cộng đồng họ Bùi của địa phương mình ngày càng lớn mạnh, cụ thể là:

- Đã có nhiều cố gắng trong việc chuẩn bị nội dung, nhân sự và công tác tổ chức để xúc tiến Đại hội họ Bùi Thành phố Vinh khóa II, nhiệm kỳ 2018-2023 đúng thời gian. Đến nay cơ bản đã hoàn thành.

- Tiếp tục chỉ đạo, giúp đỡ huyện Anh Sơn chuẩn bị mọi mặt cho Đại hội họ Bùi của huyện.

- Thông qua lễ Bái tổ đầu năm, họ Bùi của một số huyện đã tổ chức mừng thọ cho các cụ từ 70 tuổi trở lên; khen thưởng các cháu có thành tích học tập tốt, biểu dương công đức của những gia đình có nhiều đóng góp cho dòng họ……..

- BCH họ Bùi tỉnh đã tiếp và làm việc với Ban kinh tế của họ Bùi Việt Nam, thông qua họ Bùi Nghệ An, họ Bùi Việt Nam đã tặng 10 triệu đồng cho 7 gia đình họ Bùi có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trong tỉnh.

- BCH cũng đã tiếp xúc, gặp gỡ với các doanh nhân họ Bùi, các đồng chí đang công tác để vận động giúp đỡ về kinh phí cho hoạt động của BCH.

- BCH và các Huyện cũng đã tham gia lễ giỗ cụ Bùi Thể Đạt ở Diễn Châu, đại lễ báo ân cụ Bùi Cầm Hổ ở Thị xã Hồng Lĩnh, Hà Tĩnh; tổ chức dâng hương tại Đền thờ Đô đốc Bùi Thị Xuân tại núi Quyết, Thành phố Vinh nhân kỷ niệm 215 năm ngày giỗ của Bà.

- BCH cũng đã tiến hành đi dự lễ Tế Tổ đầu năm của một số Nhà thờ như: Nghi Kim, Nghi Hưng…

- Đã tổ chức cho đoàn đại biểu dâu, gái họ Bùi tỉnh và các huyện tham dự Đại hội dâu, gái họ Bùi Việt Nam tại Hà Nội. Sau đó Đại hội huyện Quỳnh Lưu đã tổ chức Đại hội dâu, gái họ Bùi của huyện thành công tốt đẹp.

II. Những nội dung công tác trọng tâm của năm 2018:

- Tiếp tục làm tốt công tác chuẩn bị và tiến hành Đại hội họ Bùi Thành phố Vinh (ngày 15/4/2018 tức ngày 30 tháng 2 năm Mậu Tuất).

- Giao cho BCH họ Bùi huyện Diễn Châu kết nối, giúp đỡ để họ Bùi huyện Yên Thành để Đại hội được vào cuối năm 2018. Tiếp tục chỉ đạo, giúp đỡ để huyện Anh Sơn Đại hội họ Bùi vào cuối quý II năm 2018.

- Thường trực họ Bùi Nghệ An, họ Bùi Nghi Lộc tiếp tục kết nối họ Bùi ở các xã, xúc tiến thành lập Ban vận động để có thể tổ chức Đại hội họ Bùi của huyện vào đầu năm 2019.

- Chuẩn bị tốt mọi mặt cả nội dung, nhân sự, kinh phí cho Đại hội họ Bùi tỉnh Nghệ An vào đầu năm 2019.

- Sau Đại hội họ Bùi của Thành phố Vinh, sẽ kiện toàn lại BCH họ Bùi tỉnh. Trên cơ sở các ông là ủy viên BCH cũ, các UV BCH Thành phố Vinh sẽ bổ sung làm ủy viên của BCH tỉnh.

- Tiếp tục triển khai và thực hiện việc biên soạn lịch sử của cộng đồng họ Bùi tỉnh Nghệ An, sẽ thành lập Ban biên soạn và sẽ đi về các huyện để trao đổi và thu thập dữ liệu để viết sử.

- Tỉnh sẽ chủ trì tổ chức một cuộc tọa đàm về nghi lễ cúng tế Tổ tiên để học hỏi lẫn nhau giữa các dòng họ trong tỉnh.

- Tiếp tục chỉ đạo các huyện và Thành phố Vinh, tiến hành Đại hội dâu, gái họ Bùi. Trước mắt là huyện Đô Lương.

TM. THƯỜNG TRỰC BCH HỌ BÙI NGHỆ AN
Chủ tịch
Bùi Xuân Lương

CÙNG CHUYÊN MỤC

Thường trực BLL

Họ Bùi miền Bắc

Họ Bùi miền Trung

Họ Bùi miền Nam