Đại hội Cộng đồng HBVN lần III - Đổi mới, dân chủ và cầu thị đã thành công tốt đẹp

HBVN

Cộng đồng họ Bùi Việt Nam đã, đang và luôn mong muốn đẩy mạnh công tác phát triển, liên kết toàn diện, xây dựng tổ chức lớn mạnh, đoàn kết sâu rộng từ Trung ương đến các địa phương; đã trải qua 2 kỳ đại hội.

1. Mở đầu:

Sau 10 năm hoạt động, Công tác phát triển dòng họ đã có nhiều chuyển biến tích cực, chúng ta đã trải qua 2 nhiệm kỳ Đại hội và đạt được những thành quả đáng kể, kết nối được Cộng đồng họ Bùi Việt Nam với hơn 30 tỉnh, thành phố trong cả nước.

Cộng đồng họ Bùi Việt Nam đã, đang và luôn mong muốn đẩy mạnh công tác phát triển, liên kết toàn diện, xây dựng tổ chức lớn mạnh, đoàn kết sâu rộng từ Trung ương đến các địa phương; đã trải qua 2 kỳ đại hội...

Theo qui định của Điều lệ và Qui chế hiện hành, nhiệm kỳ II (2013-2018) sẽ kết thúc và sẽ tổ chức Đại hội Đại biểu toàn quốc nhiệm ky III đúng hạn vào 28/4/2018. Tuy nhiên, suốt quá trình khởi động, chuẩn bị trước đại hội đã nảy sinh nhiều vấn đề hết sức phức tạp, gây chia rẽ và có nguy cơ tan rã, không thể tổ chức đại hội được.

Ngày 26/5/2018 tại Hội trường Trung tâm Hội nghị Quốc tế, 11 Lê Hồng Phong, Ba Đình, thủ đô Hà Nội, với sự hưởng ứng, tham dự  của 89 ủy viên BCH (trong đó có 79 UV trực tiếp tham gia hội nghị và 10 UV vì điều kiện sức khỏe không tham gia được đã ủy quyền cho người thay); 41 Đoàn đại biểu của 36 tỉnh/thành phố và các đơn vị trực thuộc với gần 900 đại biểu, đại diện cho các Cộng đồng Họ Bùi cả nước, Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ III Cộng đồng Họ Bùi  đã tổ chức thành công tốt đẹp.

Đây là thắng lợi của đa số những người con họ Bùi tâm huyết với công việc họ tộc, được dư luận trong và ngòai họ đánh giá cao, tuy nhiên vẫn còn có một số tiếng nói lạc điệu, vu khống và xuyên tạc sự thành công của Đại hội.

Để làm rõ thêm quá trình chuẩn bị gian nan, phức tạp từ đó thấy được ý nghĩa thắng lợi to lớn của Đại hội, tôi xin kể lại quá trình này để mọi người cùng hiểu và chia sẻ.

2. Bối cảnh, tình hình trước Đại hội

Để chuẩn bị cho Đại hội 3, ngày 2/4/2017, Ban Thường trực đã họp. Tại cuộc họp này, đã bàn và thống nhất phân công nhân sự Ban Tổ chức đại hội, Trưởng các Tiểu ban Nhân sự, Tiểu ban văn kiện (Báo cáo tổng kết nhiệm kỳ 2 và Phương hướng NK 3, BC sửa đổi Điều lệ, BC về Công tác Kiểm tra ,…); Tiểu ban Khánh tiết và Tiểu ban Tài chính. Đồng thời bàn bạc về dự thảo Kế hoạch tổng thể chuẩn bị Đại hội (do tôi được phân công chuẩn bị), trong đó có tiến độ triển khai của các Tiểu ban.

Căn cứ tiến độ qui định đề xuất trong dự thảo Kế hoạch tổng thể (vì kế hoạch này sau đó cũng không được ban hành chính thức), các Tiểu ban chủ động xây dựng nội dung chương trình để báo cáo BTC Đại hội. Tiểu ban Nhân sự do Bác Bùi Hữu Nghê, UVTT, CT HĐTL phụ trách đã nhanh chóng vào việc và đã có dự thảo trình BTC ĐH. Chủ tịch Bùi Phan Kỳ, Trưởng Ban Tổ chức ĐH và các đệ tử thấy danh sách nhân sự đề xuất không được như ý, dù chỉ là dự thảo còn phải được bàn thảo nhưng đã phản ứng quyết liệt. Là những UVTT, đa số chúng tôi thấy các đề xuất của bác Nghê là vô tư, vì dòng họ, vả lại đến ĐH bác ấy cũng nghỉ nên làm việc hết sức trách nhiệm chúng tôi vẫn ủng hộ và mâu thuẫn bắt đầu nảy sinh từ đây.

Để loại ông Bùi Hữu Nghê ra khỏi BTC ĐH và Trưởng tiểu ban Nhân sự, ông Kỳ đã cho người về nhà ông Nghê trao đổi công việc, ghi âm lén cuộc nói chuyện có tính riêng tư, sau đó cho người viết đơn tố cáo ông Nghê nói xấu ông Kỳ, cho ông Nghê là người không đủ trình độ đảm đương trách nhiệm Trưởng Tiểu ban Nhân sự (Ông Nghê đã kinh qua rất nhiều công tác, từng làm Trưởng công an huyện Chương Mỹ; 3 khóa liên tục trước khi nghỉ hưu là Tỉnh ủy viên Tỉnh ủy Hà Tây, Bí thư huyện ủy huyện Chương Mỹ, nhiều năm làm Trưởng ban LL HB huyện Chương Mỹ, Trưởng ban LL HB Hà Tây, Phó BLL HB Hà Nội).

- Ngày 10/7/2017, ông Kỳ Quyết định điều chỉnh BTC ĐH, loại ông Nghê ra khỏi danh sách BTC và bổ sung ông Bùi Huy Phác và ông Bùi Cộng Hòa vào BTC.

- Ngày 28/9/2017, ông Kỳ ra Quyết định số 22/2017-QĐ-TC Thành lập Hội đồng Kỷ luật trực thuộc Chủ tịch và PCT “Thường trực” với quyền hạn rất lớn ngoài Qui định của Điều lệ và Qui chế hiện hành.

Tư tưởng lợi ích nhóm của thiểu số trong Thường trực đã lộ diện. Họ tự cho mình quyền áp đặt, ngồi trên và đi ngược lại những qui định của Điều lệ Cộng đồng và Qui chế làm việc của BCH CĐ HBVN.

3. Cuộc đấu tranh pháp lý đầy cam go

Những việc làm đó đã được đa số các UVTT nhận thấy, đấu tranh quyết liệt và đã từng bước đưa hoạt động của Cộng đồng trở về quĩ đạo của Điều lệ và Qui chế. Kết quả việc chấn chỉnh đó đã được thể hiện trong các Nghị quyết họp Thường trực các ngày 10/10/2017, 16/12/2017 và 25/12/2017 và đã được đa số UVTT biểu quyết đồng ý thông qua (Toàn văn các Nghị quyết này đã được gửi tới Lãnh đạo CĐHB các tỉnh/thành phố và đã đăng lên diễn đàn Người con Họ Bùi).

Theo đó, từ thời điểm ra ra Nghị quyết số 10/NQ-TT ngày 10/10/2017, Ban Thường trực đã tạm thời chỉ định ông Bùi Ngọc Khôn, PCT giữ cương vị điều hành BCH CĐHB VN cho tới Đại hội 3.

Tuy nhiên, nhóm thiểu số đó vẫn không chấp hành mà còn tìm mọi cách gây nhiễu thông tin trong Cộng đồng.  Đã đưa lên trang mạng xã hộị và trang Họ Bùi Việt Nam do họ giữ mã khóa một số bài viết với những lời lẽ xuyên tạc, đặc biệt Thông báo 01/2017 ngày 21/12/2017 do Chủ tịch Bùi Phan Kỳ ký đăng trên website Họ Bùi Việt Nam, bài đăng trên facebook của ông Bùi Cộng Hòa ngày 26/12/2017 và Thông báo số 02/2017/TB-BCH  ngày 26/12/2017 do ông Bùi Văn Ngợi ký đã bác bỏ toàn bộ các văn bản Nghị quyết mà Thường trực đã mất bao thời gian, công sức (của cả các ông ấy) để ngồi bàn bạc thảo luận. 

Những giải thích trong Thông báo 01/2017/TB-BCH và 02/2017/TB-BCH, các căn cứ trong các quyết định của  các vị ấy là ngụy biện, hoàn toàn sai trái.

Ban Thường trực nhiệm kỳ II tại thời điển đó còn 18 ủy viên, 01 ủy viên ở xa không có điều kiện tham gia, kể cả ông Bùi Phan Kỳ không tham gia các cuộc họp vì lý do sức khỏe, 11 ủy viên ủng hộ các Nghị quyết họp Thường trực ngày 10/10/2017, 16/12/2017; 25/12/2017 vậy mà các vị lại ấy đưa lên mạng, gọi đó là “vài người”, là “nhóm đảo chính, lật đổ” và phủ nhận các Nghị quyết đó của Ban Thường trực.

Do thấy được sự bất lợi trong các cuộc họp Ban Thường trực vì họ thuộc ý kiến thiểu số nên họ cố tình làm khó dễ: cố tình trì hoãn các cuộc họp của Ban Thường trực, không ký, đóng dấu các biên bản các Nghị quyết cho dù có họ cùng tham gia (ngày 10/10/2017, ngày 16/12/2017) hoặc tẩy chay không tham gia (ngày 25/12/2017); họ giữ con dấu của Cộng đồng mang về nhà như của riêng. Đến mức, Nghị quyết họp Ban Thường trực, triệu tập họp đều phải ký tập thể và ngày 18/12/2017, Ban Thường trực quyết định làm con dấu mới.

Với ý đồ đưa tương quan lực lượng về mức cân bằng, họ tìm và tạo mọi cớ để “tiêu diệt” lực lượng của Nhóm đa số bất chấp có sự đồng ý của Tập thể Ban Thường trực, họ đã tự ý ra các QĐ thành lập HĐKT, bãi nhiệm các UVTT trái với điều lệ và Qui chế:

• Ngày 28/9/2017, ông BPK ký QĐ số 32/2017/QC-TC thành lập Hội đồng Kiểm tra.

• Ngày 13/01/2018 ông Bùi Phan Kỳ ra quyết định số 1/2018 đình chỉ chức danh Chủ tịch Hội Đồng Trưởng Lão và miễn nhiệm trưởng tiểu ban Nhân sự của Đại Hội III của ông Bùi Hữu Nghê.

• Ngày 15/01/2018 ông Bùi Phan Kỳ ra Quyết Định số 2/2018/QĐ-CT bãi nhiệm chức vụ Trưởng Ban Kiểm Tra của ông Bùi Đinh Vụ.

• Ngày 02/02/2018 ông Bùi Phan Kỳ ra Quyết Định số 3/2018/QĐ-CT  miển nhiệm chức trách Phó Chủ Tịch, Ủy viên Thường Trực đối với ông Bùi Kiến Thành.

• Tháng 4/2018,  ông Kỳ ký quyết định bãi miễn chức danh UVTT, Trưởng ban Phát triển Cộng đồng của ông Bùi Xuân Ngật.

Trước tình hình đó, ngày 6 tháng 1 năm 2018, Ban Thường trực đã có Thư ngỏ do ông Bùi Ngọc Khôn ký, gửi các địa phương nói rõ các vấn đề nổi cộm đang xẩy ra trong Cộng đồng HBVN và khẳng định những nội dung trong Thông báo 01/2017/TB-BCH và 02/2017/TB-BCH và các văn bản, các quyết định của các vị ấy là ngụy biện, thiếu tính xây dựng, qui chụp, vi phạm nghiêm trọng các qui định hiện hành của Điều lệ Cộng đồng và Qui chế làm việc của BCH, là bất hợp pháp.

Đồng thời để tránh bị nhiễu và hiểu sai những gì đang triển khai, Thư ngỏ của Ban Thường trực đã khẳng định lại:

- Các Nghị quyết họp Ban Thường trực ngày 10/10/2017, 16/12/2017 và 25/12/2017 là hoàn toàn hợp lệ, hợp pháp (đã được đa số gồm 11 ủy viên ký đồng ý thông qua , 04 ủy viên phản đối, 02 ủy viên vắng mặt). Một thiểu số, dù ở chức vụ nào cũng không có quyền phủ nhận và chống lại quyết định của đa số. Cố tình chống lại tổ chức, chống lại các Nghị quyết của Ban Thường trực, các vị đó đã tự tước bỏ quyền ủy viên của chính mình.

- Kể từ sau ngày 20/12/2017, con dấu cũ của Cộng đồng (do nhóm thiểu số cất giữ ở nhà như tài sản riêng) và không bàn giao lại cho Ban Thường trực không còn giá trị pháp lý, mọi văn bản được đóng bằng con dấu đó là không có hiệu lực trong Cộng đồng.

- Con dấu mới, đặc điểm bốn cạnh có 4 ngôi sao (để phân biệt với con dấu cũ) là dấu hợp lệ của Cộng đồng, đã được Thường trực chấp nhận và ban hành, được quản lý tại trụ sở để phục vụ cho các hoạt động chung của Cộng đồng.”

Cuộc đấu tranh bảo vệ các giá trị pháp lý đã được qui định trong Điều lệ Cộng đồng và Qui chế hoạt động của BCH thực sự có rất nhiều khó khăn phức tạp, nhưng chúng tôi với tấm lòng trong sáng, không vụ lợi, với lòng tự trọng và kiên định cao, với cách làm dân chủ và minh bạch, chúng tôi tin tưởng chắc chắn sẽ đem lại kết quả tốt đẹp. 

4. Giải pháp “Công minh chưởng phá Xì xầm pháp”:

Trong khi các văn bản, nghị quyết chính thống của Ban Thường trực chỉ gửi tới các tỉnh/thành phố qua kênh chính thống, khi về tới địa phương chỉ có lãnh đạo đọc, hoặc phổ biến trong phạm vi hẹp thì nhóm thiểu số kia ra sức tung lên mạng các quyết định vô lối, các thông tin bịa đặt với lời lẽ tùy tiện, thiếu văn hóa nhằm làm mất uy tín, làm suy yếu lực lượng “đối lập”, khiến một số người không rõ vụ việc, băn khoăn, nghi ngờ,…nhiều người đã gọi điện tìm hiểu và đã được chúng tôi giải thích, họ đã đề nghị cần phải có giải pháp phối hợp hành động.

Trước tình hình đó, Ban Thường trực đã họp, song song với việc rà soát công tác chuẩn bị Đại hội 3, đã đề ra một loạt giải pháp tổng thể, đồng bộ nhằm huy động mọi lực lượng trong dòng họ cùng hành động. Trong đó có việc sử dụng mạng lưới truyền thông. Chúng tôi đã cung cấp thông tin, động viên những người có thông tin, những hạt nhân tích cực đưa lên các trang mạng đang lưu hành các Nghị quyết của Ban Thường trực, các tin sự thật về công tác quản lý văn phòng, về công tác thanh quyết toán Quĩ họ,…Đặc biệt, trang thông tin mới Người con họ Bùi với chủ đề “Công minh chưởng phá Xì xầm pháp” rất hấp dẫn và thu hút người đọc. Chỉ trong một thời gian ngắn diễn đàn này đã có hàng ngàn người tham gia. Các thông tin chính thống nhanh chóng được lan tỏa rộng rãi. Nhiều lãnh đạo của Cộng đồng các tỉnh/thành phố (Hà Nội, Hải Phòng, Vĩnh Phúc, Ninh Bình, Thanh Hóa, Nghệ An,…), nhiều người con họ Bùi tâm huyết đã hiểu rõ vấn đề hơn và thể hiện rõ quan điểm ủng hộ dân chủ, công khai, minh bạch…yêu cầu sớm tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ III.

5. Không còn con đường nào khác:

Diễn biến tình hình trong Cộng đồng lúc này phức tạp, Nhóm thiểu số bất chấp Điều lệ và Qui chế, trì hoãn vô thời hạn việc họp Ban TT, tìm mọi cớ, mọi cách để loại bỏ các UVTT, đã loại bỏ thêm UVTT thứ 4 (ông Bùi Xuân Ngật) và đang đe tiếp tục loại bỏ những UVTT khác…

Trước yêu cầu cấp bách của thực tế, của đông đảo UV BCH và các thành viên Cộng đồng HBVN, Đại Hội III cần phải được nhanh chóng tổ chức; Ban Thường trực không muốn để tình trạng này kéo dài hơn nữa, bỏ qua mọi “mâu thuẫn”, “xuống thang” đến mức ngày 4/5/2018, 11 UVTT đã có công văn ký tập thể đề nghị sớm tổ chức họp Ban TT để bàn công tác chuẩn bị Đại hội 3 gửi ông Bùi Phan Kỳ. Khi ông Bùi Văn Long, Phó Văn phòng mang công văn đến nhà riêng thì ông Kỳ đã bác bỏ, không hợp tác. Vậy là cùng đường!

Căn cứ Điều 1 Nghị quyết số 10/NQ-TT của Ban Thường trực ngày 10/10/2017 về việc tạm giao cho ông Bùi Ngọc Khôn - PCT BCH quyền điều hành Cộng đồng HBVN cho tới khi tổ chức Đại hội III.

Hội nghị Thường trực BCH Cộng đồng Họ Bùi Việt Nam lần thứ 13 (Nhiệm kỳ II)  có 10 ủy viên TT tham gia đã được tổ chức ngày 14 tháng 05 năm 2018, tại Trụ sở 96 Định Công, Hà Nội. 

Hội nghị đã đánh giá tình hình hoạt động và vận động của Cộng đồng một cách nghiêm túc, nhận định thời cơ đã “chin muồi”, đồng thời rà soát kỹ lại công tác chuẩn bị các văn kiện, báo cáo, công tác khánh tiết, tài chính, hậu cần,…và đã quyết nghị:

1. Hủy bỏ các Quyết định vi phạm Điều lệ, Quy chế, ký sai thẩm quyền, của Ông Bùi Phan Kỳ kể từ sau ngày 25/12/2017.  

2.  Hội nghị nhất trí cơ bản với các nội dung văn kiện dự thảo, đã được chuẩn bị.

3.  Thống nhất quan điểm chỉ đạo sau:

a. Đối với báo cáo Tổng kết Nhiệm kỳ II và phương hướng Nhiệm kỳ III:  Nhìn thẳng vào sự thật, đánh giá khách quan những kết quả đã làm được và chưa làm được, đặt ra những mục tiêu khả thi, phù hợp với tình hình thực tế.

b. Đối với  báo cáo sửa đổi , bổ sung Điều lệ: Những nội dung đã ổn định thì tiếp tục phát huy, sửa đổi những nội dung còn chưa rõ, vướng mắc nổi cộm trong nhiệm kỳ vừa qua và bổ sung những nội dung mới phát sinh trong giai đoạn mới, trình ra BCH xem xét quyết định.

c. Về công tác nhân sự: Thực hiện trẻ hóa đội ngũ lãnh đạo, động viên được những thành viên nhiệt huyết, có sức khỏe và có điều kiện hoạt động công việc họ tộc.

d. Đối với công tác hậu cần, khánh tiết, kinh tế, bảo đảm sao cho trang trọng chu đáo, thân thiện, nghiêm túc và an toàn. 

e. Thường trực quyết định triệu tập, Hội nghị BCH mở rộng, Cộng đồng HBVN từ 8h sang Thứ 7,  ngày 26/5/2018, địa điểm tại Trung tâm Hội nghị Quốc tế, số 11 Lê Hồng Phong, Ba Đình, Hà Nội.

Thành phần dự họp: Các UV-BCH khóa II, Chủ tịch, các Phó Chủ tịch, tập thể Thường trực BCH, Hội đồng Trưởng lão, Trưởng/ phó các Ban, Chủ tịch, phó Chủ tịch BCH/ Ban liên lạc lâm thời, đại biểu họ Bùi các tỉnh, thành phố, đại biểu CLB Doanh nhân HBVN, các Doanh nhân, Doanh nghiệp trên cả nước, Ban dâu gái HB,...

4. Giao cho ông Bùi Ngọc Khôn PCT BCH ký giấy mời Hội nghị BCH mở rộng đến các thành viên như phần 3, điểm e.

5. Với tinh thần đó, yêu cầu các thành viên được phân công viết báo cáo lựa chọn và tiếp thu các ý kiến đóng góp bổ sung các dự thảo báo cáo để in ấn, gửi các UVBCH, BCH/Ban liên lạc CĐHB các tỉnh/thành phố  nghiên cứu, cho ý kiến và hoàn thiện trước khi họp BCH mở rộng để trình ra Đại hội III.”

6. Phương án Hai trong Một:
Trong bối cảnh “nước sôi lửa bỏng” lúc bấy giờ, Ban Tổ chức ĐH và các thành viên được phân công làm công tác chuẩn bị hoạt động ngày đêm, hết công suất cho kịp tiến độ. Cũng may, trong cả giai đoạn gần 1 năm trước đó, nhiều người đã chủ động chuẩn bị, xin ý kiến tư vấn của các vị có uy tín trong dòng tộc, của lãnh đạo Cộng đồng HB các địa phương, qua nhiều kênh khác nhau nên việc hoàn chỉnh báo cáo cũng tương đối thuận lợi. Tổ chức Đại hội toàn quốc với cả ngàn người tham gia là một việc lớn, phức tạp, tốn sức người sức của,…Ban TC đã đăt ra nhiều phương án và kịch bản khác nhau để tìm ra giải pháp tối ưu nhất.

Mục tiêu Đại hội đặt ra là dân chủ, minh bạch, cầu thị. Nếu Hội nghị BCH lần thứ IV, kỳ cuối cùng của Nhiệm kỳ II (có 79 UV BCH trực tiếp và 10 UV BCH ủy nhiệm trong tổng số 108 UV) thông qua các báo cáo do Ban Thường trực trình và đồng ý cho tiến hành Đại hội thì sẽ triển khai ngay Phương án Hai trong Một. Còn nếu không thì Đại hội phải lùi lại một thời gian, đây cũng là một dịp để đại biểu họ Bùi các tỉnh/ thành chứng kiến trực tiếp cuộc họp của BCH kỳ cuối của Nhiệm kỳ II, hiểu rõ hơn về những gì đang diễn ra trong Cộng đồng HBVN. Là những người trong cuộc, chúng tôi có chút lo lắng nhưng chúng tôi tin tưởng với sự chuẩn bị chu đáo của BTC, chắc chắn lẽ phải, sự tâm huyết và chân thành sẽ thuyết phục được các UV BCH. Và thật may mắn, điều đó đã xẩy ra, cả ngàn người chứng kiến, Phương án Hai trong Một đã được BCH Khóa 2 biểu quyết: Kết quả gần 100% phiếu đồng ý của các UV BCH Khóa II (có mặt và được ủy quyền) cho thực hiện.


Ghi chú: Kết quả cụ thể kiểm phiếu tổng số 89 phiếu phát ra, thu vào 89, trong đó có 87 phiếu hợp lệ và đồng ý, đạt 97,7%; hai phiếu không hợp lệ (đồng ý nhưng một phiếu thiếu chữ ký, một phiếu không ghi tên), chiếm 2,3 %.

7. Kết quả mỹ mãn của đại hội:

Được sự đồng ý của BCH CĐHB Khóa II, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 3 ngay sau đó đã được triển khai. Các báo cáo được trình bày chi tiết hơn, các ý kiến thảo luận rất sôi nổi, dân chủ và công khai, đã được Đoàn chủ tich tiếp thu ngay trong Đại hội, nhất là công tác nhân sự. Sau thời gian làm việc khẩn trương, đúng Điều lệ và Qui chế qui định, đúng qui trình, Đại hội Đại biểu lần thứ 3 đã thông qua Nghị quyết và quyết nghị những nội dung lớn như sau:

1. Nhất trí các nội dung cơ bản Báo cáo Tổng kết đánh giá 5 năm hoạt động của Ban Chấp hành Họ Bùi Việt Nam nhiệm kỳ II (2013-2018) và các mục tiêu nhiệm vụ của BCH Cộng đồng họ Bùi Việt Nam nhiệm kỳ III (2018- 2023), trong đó có:

- Thanh toán dứt điểm kinh phí Trụ sở CĐHBVN ở 96 Định Công. Xây dựng xong Nhà thờ họ Bùi khang trang ở Xuân Hòa, Vĩnh Phúc;

- Hoàn thành và xuất bản tập sách Họ Bùi Việt Nam;

- Xây dựng Quĩ Khuyến học - Khuyến tài họ Bùi Việt Nam.

Giao  HĐHB Cộng đồng họ Bùi Việt Nam nhiệm kỳ III căn cứ vào nội dung kết luận của Đại hội để tiếp thu, bổ sung, hoàn chỉnh báo cáo và chính thức ban hành thực hiện.

2. Thông qua toàn văn Điều lệ (sửa đổi) của Cộng đồng Họ Bùi Việt Nam. Theo đó, từ nhiệm kỳ III, cơ quan lãnh đạo của Cộng đồng họ Bùi Việt Nam và tỉnh/thành phố,…được gọi tên là Hội đồng họ Bùi (HĐHB), đứng đầu HĐHB là Chủ tịch và các Phó Chủ tịch. Bộ máy chuyên môn giúp việc cho HĐHB được gọi là các Ban chuyên môn, giúp việc (có tinh giản một số Ban) theo từng lĩnh vực; đứng đầu các Ban chuyên môn, giúp việc là các trưởng, phó ban.

Giao HĐHB Cộng đồng Họ Bùi Việt Nam nhiệm kỳ III căn cứ vào những ý kiến đóng góp và kết luận trong Đại hội để hoàn chỉnh Điều lệ và chính thức ban hành thực hiện.

3. Đại hội đã bầu ra Hội đồng họ Bùi, Cộng đồng họ Bùi Việt Nam nhiệm kỳ III gồm 99 uỷ viên (những địa phương còn chưa đăng ký và những địa phương có tổ chức phát triển giữa 2 kỳ đại hội sẽ tiếp tục bổ sung sau); nhất trí danh sách Hội đồng Trưởng lão (gồm 17 uỷ viên), Chủ tịch Hội đồng trưởng lão, các Phó Chủ tịch Hội đồng Trưởng lão; Chủ tịch, Phó Chủ tịch, Thường trực HĐHB, Trưởng ban Kiểm tra, Trưởng các ban chuyên môn và các chức danh khác do HĐHB, Cộng đồng họ Bùi Việt Nam nhiệm kỳ III hiệp thương bầu ra (có danh sách cụ thể kèm theo).

4. Giao cho Hội đồng Họ Bùi, Cộng đồng họ Bùi Việt Nam nhiệm kỳ III và Hội đồng họ Bùi, Cộng đồng Họ Bùi các tỉnh/thành phố,… đã tham gia Cộng đồng Họ Bùi Việt Nam xây dựng kế hoạch, chương trình hành động sát hợp với đặc điểm của từng địa phương, dòng họ; gắn nhiệm vụ của Hội đồng họ Bùi, Cộng đồng Họ Bùi toàn quốc với nhiệm vụ của Hội động Họ Bùi, Cộng đồng họ Bùi ở các địa phương để thực hiện thắng lợi phương hướng nhiệm vụ nhiệm kỳ III đã được thông qua tại Đại hội.

5. Đại hội cũng mong muốn Hội đồng họ Bùi, Cộng đồng họ Bùi Việt Nam nhiệm kỳ III, Hội đồng họ Bùi, Cộng đồng họ Bùi các tỉnh/ thành phố,…phát huy tiềm năng đa dạng của họ Bùi chúng ta, vượt qua mọi khó khăn, thử thách trong công tác họ và cuộc sống, thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ III của Cộng đồng họ Bùi Việt Nam.

Đại hội Đại biểu toàn quốc Cộng đồng Họ Bùi Việt Nam lần thứ III kêu gọi các Hội đồng họ Bùi Cộng đồng họ Bùi trên mọi miền tổ quốc, toàn thể bà con họ Bùi trong nước và bà con họ Bùi đang làm ăn sinh sống, định cư ở nước ngoài hãy phát huy truyền thống văn hoá của dòng họ văn hiến, đoàn kết, nhân ái, chia sẻ tình cảm dòng tộc; hướng về cội nguồn cha ông, thực hiện tốt mục tiêu “Đoàn kết - Tương trợ - Phát triển”; góp phần cùng trăm họ trong cả nước xây dựng một nước Việt Nam “dân giầu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh”.

8. Bài học quí báu đáng nhớ rút ra:

Từ thực tiễn thời gian vừa qua có thể rút ra bài học đáng nhớ:

- Đoàn kết là sức mạnh vô địch của Cộng đồng. Người đứng đầu phải là trung tâm của sự đoàn kết của cả dòng họ; nếu để mất dân chủ, độc đoán, dùng mệnh lệnh để điều hành sẽ mất uy tín, lòng người ly tán, tổ chức họ sẽ phân rã,..Nhờ có sự đoàn kết mà đa số UVTT đã cùng nhau quyết bảo vệ lẽ phải, bảo vệ Điều lệ, Qui chế và từ đó có sự lan tỏa đến Cộng đồng. Sức mạnh đoàn kết của Cộng đồng đã được thể hiện rất rõ tại đại hội, thế như chẻ tre, không gì có thể ngăn cản!

- Phải tôn trọng và chấp hành nghiêm chỉnh Điều lệ của Cộng đồng, Qui chế làm việc của BCH; coi đây là bộ Luật nội bộ, không ai có quyền ngồi trên và không thực hiện.

- Thực hiện dân chủ, công khai, minh bạch trong mọi hoạt động của Cộng đồng. Điều đó sẽ ngăn ngừa được sớm các biểu hiện tiêu cực, lợi ích nhóm,…

9. Kết luận

Với sự cố gắng không mệt mỏi và phối hợp chặt chẽ, hợp lý của tất cả tập thể, các ban chuyên môn; sự động viên khích lệ, tư vấn rất bổ ích của các bậc trưởng lão, tướng lĩnh uy tín trong dòng họ; sự ủng hộ của đông đảo lãnh đạo Cộng đồng các tỉnh/thành phố, bà con họ Bùi trong cả nước, cho dù còn có khiếm khuyết (vì ta không phải là chuyên nghiệp), nhưng chúng ta đã thành công, như Nghị Quyết của Ban Thường trực HĐHB họp ngày 2-6-2018 đánh giá:
“Đại hội Đại biểu CĐHBVN lần thứ III đã thành công tốt đẹp. Đây là đại hội của sự đổi mới, dân chủ và cầu thị, là sự biểu dương sức mạnh của tinh thần đoàn kết dòng tộc;  đại hội đã mang lại niềm tin và mở ra giai đoạn mới, giai đoạn đoàn kết và phát triển toàn diện của dòng tộc.”

Màn trống hội chào mừng khi khai mạc và chương trình văn nghệ xen kẽ khi giải lao, khi HĐHB họp phiên đầu tiên,… với sự tham gia của các ca sỹ của các Đoàn tham gia Đại hội trong đó có á quân Bolero 2018 Bùi Ánh Tuyết (Đoàn Vĩnh Phúc) đã tạo nên bầu không khí trống dong cờ mở, tươi trẻ và thắm tình đoàn kết trong dòng tộc.

Thật cảm động khi chuẩn bị và tại Đại hội, nhiều UVBCH Khóa II đã có nghĩa cử rất đáng kính trọng, vui vẻ xin rút không tiếp tục tham gia để có được một Hội đồng họ Bùi tinh gọn, với nhiều thành viên trẻ, năng động, nhiệt huyết, có điều kiện hoạt động. Đặc biệt trong đó có Chủ tịch, PCT là những doanh nhân thành đạt, có điều kiện phát tâm lớn cho dòng họ. Những lời cam kết của Tân Chủ tịch Bùi Quang Ngọc, Chương trình hành động của Tân PCT Bùi Xuân Trường được trịnh trọng tuyên bố tại đại hội đã thắp nên một ngọn lửa, niềm tin chắc chắn rằng các mục tiêu lớn của Nghị quyết sẽ được thực hiện thành công, đó là phúc lớn của Cộng đồng họ Bùi chúng ta.

Chúng ta đã thành công nhưng không phải rào cản đã hết. Chúng ta vẫn phải luôn cảnh giác và đấu tranh với các biểu hiện sai trái, cố chấp, làm suy yếu sự đoàn kết, thống nhất của chúng ta và làm mờ nhạt ý nghĩa thắng lợi của Đại hội.

Hà Nội, ngày 29 tháng 5 năm 2018

Theo Bùi Trọng Đỉnh - FB Người con họ Bùi

CÙNG CHUYÊN MỤC

Thường trực BLL

Họ Bùi miền Bắc

Họ Bùi miền Trung

Họ Bùi miền Nam