Bùi Xuân Phương: Cảm nhận về Hội nghị Ban Chấp hành lần 4 khóa II

HBVN

Thưa bà con trong gia tộc Bùi, trải qua thời gian một ngày làm việc khẩn trương, sôi nổi, hào hứng, Đại biểu các tỉnh, thành phố về dự đã tranh luận nảy lửa, thẳng thắn, dân chủ, công khai, minh bạch các vấn đề liên quan đến Đại hội, đúng Điều lệ và Qui chế của Cộng đồng họ Bùi Việt Nam đã đề ra, thể hiện được sự bình đẳng, bác ái của mọi người con họ Bùi Việt Nam trong và ngoài nước.

Tôi rất tự hào khi trong người mình mang dòng máu Bùi tộc quí hiển từ ngàn xưa để lại. Tôi càng tự hào hơn được tới dự buổi họp mở rộng Ban Chấp hành Cộng đồng họ Bùi Việt Nam lần 4 khóa 2, kết hợp tổ chức Đại hội toàn quốc lần 3 Cộng đồng họ Bùi Việt Nam.

Thưa bà con trong gia tộc Bùi, trải qua thời gian một ngày làm việc khẩn trương, sôi nổi, hào hứng, Đại biểu các tỉnh, thành phố về dự đã tranh luận nảy lửa, thẳng thắn, dân chủ, công khai, minh bạch các vấn đề liên quan đến Đại hội, đúng Điều lệ và Qui chế của Cộng đồng họ Bùi Việt Nam đã đề ra, thể hiện được sự bình đẳng, bác ái của mọi người con họ Bùi Việt Nam trong và ngoài nước.

Kết quả buổi Đại Hội II thành công rực rỡ, đã bầu được ra Hội Đồng họ Bùi Việt Nam nhiệm kỳ 3 và các chức danh của từng vị trong Hội Đồng họ Bùi Việt Nam.

Kết quả tuyệt vời: Phát biểu, tranh luận nảy lửa... Mọi quyền lợi đều mang lợi ích chung cho cả dòng tộc Hội đồng họ Bùi Việt Nam. Bùi Xuân Phương thích nhất bài nhấn mạnh của anh Bùi Xuân Ngật: Anh Bùi Quang Ngọc hiến đất xây nhà thờ tổ cho Cộng đồng họ Bùi Việt Nam phải làm lễ hiến đất, làm giấy tờ hiến đất phải qua công chứng theo pháp luật hiện hành của nước Việt Nam, quá là tuyệt vời.

Tuyệt vời không kém là bài phát biểu của cậu Bùi Xuân Trường, tuổi trẻ mà đã được bầu làm Trưởng ban kinh tế BCH họ Bùi VN khóa 2 và khóa 3, với giọng nói đanh thép, ngắn gọn, xúc tích, đã khảng định: Đứng trước tình hình mất đoàn kết sâu sắc của TT BCH Cộng đồng họ Bùi khóa 2, Tôi cũng muốn đứng lên tự ứng cử chức danh Chủ tịch Cộng đồng họ Bùi Việt Nam, để giải quyết các mâu thuẫn trong Thường Trực BCH Cộng đồng họ Bùi Việt Nam khóa 2, nhưng sau thấy anh Bùi Quang Ngọc có tâm, có tầm hơn tôi, tôi đã ủng hộ anh làm chức danh Chủ tịch Hội đồng họ Bùi Việt Nam khóa 3.

Đây mới chính là điểm chân quý, thiện mỹ của những người đàn ông mang dòng máu tộc Bùi quí hiển hàng ngàn đời nay vẫn còn nguyên vẹn. Đúng là:

Không thơm cũng thể hoa nhài

Phong lưu hào sảng đích trai họ Bùi.

Không gì vui hơn nữa là chúng ta đã chọn được Tân Chủ tịch đủ tiểu chuẩn như bà con họ Bùi đã đề ra: độ tuổi không quá 80, có tâm, có tầm, có tài, có điều kiện, sống hào sảng, hòa đồng với mọi người, biết tri ân tiên tổ, có tầm nhìn phát triển. Trong nhiệm kỳ làm Chủ tịch, ông sẽ làm được nhiều việc thiện nguyện cho Bùi gia ta, đó chính là ông Bùi Quang Ngọc  - Tổng Giám Đốc tập đoàn FPT. Xin chúc Ông và gia đình mãi an khang, khỏe mạnh, thịnh vượng, thành đạt, vạn sự như ý cát tường!

Bùi Xuân Phương - UV BCH Cộng đồng họ Bùi tỉnh Hải Dương

CÙNG CHUYÊN MỤC

Văn thơ họ Bùi

Tản văn - Tuỳ bút

Vườn cười