Phát biểu của ông Bùi Văn Tuấn - Chủ tịch Cộng đồng họ Bùi Hải Phòng tại Hội nghị Ban Chấp hành lần 4 khóa II

HBVN

Trong những ngày gần đây, Cộng đồng họ Bùi thành phố Hải Phòng rất phấn khởi nhận được tin Thường trực Ban Chấp hành Cộng đồng họ Bùi Việt Nam khóa II với những người con họ Bùi tâm huyết mở Hội nghị Ban Chấp hành khóa II mở rộng.

Kính thưa các vị Lãnh đạo Ban Chấp hành họ Bùi Việt Nam.

Thưa các Quý vị Đại biểu, các vị khách quý.

Thưa toàn thể những người bà con họ Bùi khắp cả nước về đây dự Hội nghị Ban Chấp hành họ Bùi Việt Nam mở rộng.

Thay mặt cho đoàn Cộng đồng họ Bùi thành phố Hải Phòng, tôi xin chúc toàn thể họ Bùi trong nước và ngoài nước luôn luôn mạnh khỏe và thành đạt, hạnh phúc.

Kính thưa các Quý vị, các Đại biểu!

Trong những ngày gần đây, Cộng đồng họ Bùi thành phố Hải Phòng rất phấn khởi nhận được tin Thường trực Ban Chấp hành Cộng đồng họ Bùi Việt Nam khóa II với những người con họ Bùi tâm huyết mở Hội nghị Ban Chấp hành khóa II mở rộng.

Có thể nói đây là hội nghị tập hợp tâm nguyện của số đông bà con họ Bùi trên cả nước về đây tham dự và biểu thị quyết tâm rất cao mong cho Hội nghị thành công tốt đẹp.

Đại hội Cộng đồng họ Bùi Việt Nam lần thứ II với sự đoàn kết nhất trí cao, quyết tâm mở Hội nghị để mọi người trên dưới một lòng tin tưởng vào Ban Lãnh đạo mới, đủ Tâm, đủ Tầm, đủ Trí, đủ Đức, đủ Lực để tổ chức Đại hội Cộng đồng họ Bùi Việt Nam lần thứ III thành công tốt đẹp.

Kính thưa Hội nghị!

Đoàn kết – Tương trợ - Phát triển, đó là tiêu chí và mục tiêu bền vững của Cộng đồng họ Bùi Việt Nam đề ra từ ngày đầu thành lập. Trên 10 năm qua, từ khi thành lập đến nay đã hội tụ được những người con ưu tú, mang dòng máu họ Bùi, tâm huyết với dòng họ để xây dựng Cộng đồng họ Bùi Việt Nam lớn mạnh như ngày hôm nay. Tất cả họ đã tạo nên những việc làm thiết thực, tạo ra sự kết nối bền vững, họ Bùi trung ương với các địa phương, giữa các Ban Liên lạc của các quận, huyện, làng, xã với nhau, cùng nhau phát triển.

Kết quả đạt được là rõ ràng, song bên cạnh đó Cộng đồng họ Bùi Việt Nam còn có những nét thăng trầm, đố kỵ trong nội bộ đã ảnh hưởng không nhỏ đến tư tưởng, tình cảm của bà con họ Bùi đối với sự phát triển bền vững của dòng họ.

Hải Phòng chúng tôi luôn có niềm tin mưa tạnh, gió tan, mọi người sẽ ngồi lại với nhau chia sẻ thuận hòa để tổ chức Đại hội Cộng đồng họ Bùi Việt Nam lần thứ III thành công tốt đẹp, lựa chọn ra một thủ lĩnh có Tâm, có Tầm, có Đức và có điều kiện vật chất để cùng các thành viên khác trong cộng đồng xây dựng dòng họ vững bền, lớn mạnh.

Để chuẩn bị tốt cho những nội dung cần làm cho Đại hội III, chúng tôi xin đề xuất vài kiến nghị, với những nội dung sau:

    Đề nghị Ban Chấp hành và Thường trực Ban Chấp hành Cộng đồng họ Bùi Việt Nam quyết định thời khắc lịch sử để Đại hội Cộng đồng họ Bùi Việt Nam lần thứ III được tổ chức ngay ngày hôm nay, ngay bây giờ, và phải tổ chức thành công.

    Thành lập và kiện toàn các Ban của Đại hội sau khi đã hoàn tất Đại hội, như: Ban Chấp hành, Ban Thường trực, Ban Nhân sự, Ban Hậu cần, Ban Kết nối cộng đồng, Ban Truyền thông, Ban Cố vấn.

    Hoàn chỉnh vị trí Văn phòng của Cộng đồng và xây nhà thờ Tổ để con cháu của họ Bùi Việt Nam có chỗ đi lại, thờ cúng, viếng thăm.

    Cộng đồng họ Bùi thành phố Hải Phòng chúng tôi luôn đồng hành sát cánh cùng Thường trực Ban Chấp hành họ Bùi Việt Nam khóa III tâm huyết, năng động, sáng tạo để mục tiêu xây dựng cộng đồng họ Bùi Việt Nam khóa III của chúng ta phát triển mạnh mẽ hơn nữa trong giai đoạn họ Bùi mới.

Gọi là người con họ Bùi mới, đổi mới tư duy, đổi mới toàn diện, đổi mới phong cách, đổi mới con người và lấy ngày 26/05/2018 là ngày vinh quang của họ Bùi trên toàn quốc, và máu của họ Bùi ở đâu là con cháu chúng ta ở đó cùng phát triển dòng tộc, làm vẻ vang cho dòng tộc, nước nhà và cho bản thân mình.

Cuối cùng, thay mặt cho Cộng đồng họ Bùi thành phố Hải Phòng, tôi xin chúc Hội nghị, chúc Đại hội Cộng đồng họ Bùi Việt Nam nhiệm kỳ III thành công tốt đẹp.

Xin chân thành cảm ơn!

Bùi Văn Tuấn - Chủ tịch Cộng đồng họ Bùi Hải Phòng

CÙNG CHUYÊN MỤC

Thường trực BLL

Họ Bùi miền Bắc

Họ Bùi miền Trung

Họ Bùi miền Nam